Nyheter

Gömd flyktingfamilj nekas bidrag

En kvinna och hennes barn, som håller sig gömda efter att ha fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd, har inte rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen. Det har förvaltningsrätten i Göteborg slagit fast i en dom.(TT)
Publicerad 14 augusti 2015

En kvinna och hennes barn, som håller sig gömda efter att ha fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd, har inte rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen. Det har förvaltningsrätten i Göteborg slagit fast i en dom.

Kvinnan ansökte om hjälp till hyra och uppehälle, men socialnämnden i Falkenbergs kommun sade nej med hänvisning till att familjen inte hade rätt att vistas i Sverige. Migrationsverket hade då beslutat att utvisa familjen ur Sverige och det beslutet hade vunnit laga kraft.

En asylsökande har rätt till bostad och dagersättning under asylprocessen men blir av med det om han eller hon håller sig gömd.

TT