Nyheter

Härjedalen får kritik av JO

Härjedalens kommun informerade alla sina chefer att anställda inte har rätt att på arbetstid ta kontakt med journalister. Nu får kommunen kritik av Justitieombudsmannen (JO) som dömer ut informationen som "oacceptabel".(TT)
Publicerad 10 september 2018

I kommunens informationsbrev till cheferna påpekades att det råder yttrande- och meddelarfrihet, men att den arbetstagare som vill uttala sig i medier får göra det på fritiden. "Kontakt med media på arbetstid får bara ske på uppdrag av närmsta chef", skrev kommunen. "Detta kan inte uppfattas som annat än ett generellt förbud för kommunens anställda mot mediekontakter på arbetstid", skriver JO.

Härjedalens kommun skrev också i nyhetsbrevet att "våra lokaler, skolor, boenden, kontor med mera är inga offentliga lokaler. Media (och andra obehöriga) har ingen rätt att gå in i lokalerna." Även detta kritiseras av JO, som ser det som "anmärkningsvärt" att kommunen inte klargjorde att tillträde till lokaler kan se olika ut beroende på verksamhet.

Härjedalens kommun drog tillbaka informationen efter ett par månader. Enligt kommunen var syftet att klargöra att mediekontakter inte får innebära att exempelvis barn, elever eller vårdtagare åsidosätts men att formuleringarna blev olyckliga.

TT