Nyheter

Misslyckat försök att mäta hedersförtryck

Regeringen ville veta hur utbrett hedersrelaterat våld och förtryck är och gav Socialstyrelsen i uppdrag att utreda. Drygt två år senare kommer rapporten. Men utan svar på frågan. - Det gör mig besviken, säger Sara Mohammad, grundare av GAPF.(TT)
Publicerad 1 april 2019

Sara Mohammad är grundare av riksorganisationen Glöm aldrig Pela och Fadime (GAPF). Hon säger att hennes organisation inte är i så stort behov av siffror, GAPF vet hur verkligheten ser ut.

””

För två år sedan, 2017, fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att kartlägga omfattningen av hedersrelaterat våld och förtryck i alla åldersgrupper i Sverige. Man skulle även redovisa hur vanligt det är med barnäktenskap och tvångsäktenskap

Men Socialstyrelsen konstaterar nu att uppdraget "inte har varit möjligt att genomföra inom ramen för föreliggande rapport".

De uppgifter som finns om hedersrelaterat våld kan inte läggas till grund för en säker beskrivning av omfattningen nationellt, enligt myndigheten.

Mäts olika

Exempelvis har ytterst få kommuner kartlagt hedersförtryck och våld. Även myndigheter man vänt sig till har haft mycket begränsad information om omfattningen.

"Hedersrelaterat våld och förtryck mäts på olika sätt och med olika mätmetoder, vilket innebär att resultaten inte är jämförbara", skriver Socialstyrelsen.

Johan Forssell, Moderaternas rättspolitiske talesperson, är kritisk till att den slutsatsen presenteras först nu.

””

Enligt GAPF ökar problemet med hedersförtryck och våld.

””

Förtroendet raseras

Flera undersökningar gör gällande att hedersförtrycket är utbrett. I fjol visade en kartläggning som genomfördes bland niondeklassare i landets tre största städer att mellan 7 och 20 procent av ungdomarna lever med hedersrelaterade normer och förtryck.

För att kunna uttala sig om hedersrelaterat förtryck och våld på nationell nivå behövs enligt Socialstyrelsen en nationell befolkningsundersökning i kombination med datainsamling från flera andra källor. Det lär dröja.

Johan Forsell (M) varnar för konsekvenserna.

””

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) kommenterar den uteblivna kartläggningen skriftligt:

"Det är olyckligt att det inte har gått att få fram hur stor omfattningen av problemet är på nationell nivå. Det är viktigt med kunskap om hur utsattheten ser ut för att kunna förbättra samhällets stöd. Samtidigt råder ingen tvekan om att det finns stora problem", skriver hon.

TT