Annons
Nyheter

Kritik mot nytt datalagringsförslag

Den nya utredningen om datalagring får omedelbart kritik från flera håll. Å ena sidan finns oro att förslagen försämrar möjligheten till brottsbekämpning, å andra sidan finns farhågor om att den personliga integriteten inte tillräckligt värnas.(TT)
Publicerad 11 oktober 2017

Regeringens utredare föreslår en mer begränsad modell för datalagring än den gamla som i december underkändes av EU-domstolen. Anders Ahlqvist, IT-brottsexpert på Nationella operativa avdelningen (Noa), säger att polisen blivit av med ett viktigt vapen.

””

Stora inskränkningar

Annons

Enligt Ahlqvist, som också medverkat som expert i utredningen, är inskränkningarna stora.

””

Enligt Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson för Moderaterna, måste det svenska behovet vägas in gällande både brottsuppklarning och i agerandet mot terrorism även om utredningen har sin grund i en dom ifrån EU-domstolen.

””

Värnar om integriteten

Kritiken är samtidigt tudelad. Istället för att polisen inte ska få tillgång till tillräckligt mycket uppgifter finns farhågor om att uppgifter som sparas kan vara känsliga ur integritetssynpunkt.

””

Stefan Backman, chefsjurist på Tele 2, är orolig för ett särskilt yttrande från Post- och telestyrelsens (PTS) expert i utredningen där kritik framförs om att delar av utredningsarbetet inte varit tillräckligt grundligt.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons