Nyheter

Jättepandan fortfarande i fara

Hoten mot jättepandan i Kina kvarstår och faran för arten är långtifrån över. Det hävdar naturvårdare i Kina och inom Världsnaturfonden (WWF). De tycker att beslutet att nedgradera jättepandans hotstatus var förhastat.(TT)
Publicerad 13 september 2016

Det var vid sitt senaste världsmöte för några dagar sedan som Internationella naturvårdsunionen (IUCN) flyttade jättepandan från kategorin "starkt hotad" till "sårbar" på den globala rödlistan över hotade arter.

Detta var ett stort steg. IUCN hänvisade till att jättepandan ökat i antal under flera år. Den senaste inventeringen visar att det nu finns 1 864 pandor i det vilda, en ökning med 17 procent sedan 2003. Men arten är en ikon i naturkretsar och inte vilken art som helst. Många är tveksamma till beslutet.

””

Riskerar dö ut

Även naturskyddsförvaltningen i Kina är negativa till beslutet. På tisdagen besökte kinesiska pandaexperter Stockholm och redogjorde för läget.

””

Hon påpekar att populationen i Kina är uppsplittrad på många delpopulationer som är isolerade från varandra. Av dessa är 24 stycken så små att de inte är livskraftiga på lång sikt. De kommer att dö ut om de inte återfår kontakten med andra grupper.

””

Vägar och turister

Hoten är flera. Den ekonomiska tillväxten i Kina har nått även pandornas områden. Det har inneburit fler vägar och mer störningar. Storskalig turism är också ett hot. Däremot är inte skogsbruket längre något problem sedan Kina förbjudit avverkning i naturskogar.

I dagsläget omfattar pandornas livsmiljöer nästan 26 000 kvadratkilometer, varav 54 procent, 14 000 kvadratkilometer, är skyddade i naturreservat.

””

TT