Nyheter

Klart för beslut om skånskt tältläger

I dag väntas politiker i Lund fatta beslut om bygglov för det planerade tältlägret för flyktingar i Revinge. Men resandet av tälten kommer att dröja ytterligare. MSB:s projektledare Martin Sjöholm har tidigare lett liknande operationer i både Pakistan och i Haiti.(TT)
Publicerad 11 november 2015
I dag väntas politiker i Lund fatta beslut om bygglov för det planerade tältlägret för flyktingar i Revinge. Men resandet av tälten kommer att dröja ytterligare. MSB:s projektledare Martin Sjöholm har tidigare lett liknande operationer i både Pakistan o
I dag väntas politiker i Lund fatta beslut om bygglov för det planerade tältlägret för flyktingar i Revinge. Men resandet av tälten kommer att dröja ytterligare. MSB:s projektledare Martin Sjöholm har tidigare lett liknande operationer i både Pakistan o

MSB:s projektledare Martin Sjöholm har tidigare lett liknande operationer i både Pakistan och i Haiti. Där har allt gått blixtsnabbt, men det har det inte gjort i Lund.

Den 16 oktober uppgav Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att personal fanns redo för att sätta upp tält på Revingehed följande vecka. Men ett tältläger som ska användas en längre tid kräver bygglov, vilket byggnadsnämndens ordförande Björn Abelson (S) formellt väntas fatta beslut om senare i dag. Björn Abelson säger till TT att det finns "mycket goda förutsättningar" för ett positivt beslut.

"Ingen katastrof"

Martin Sjöholm tycker inte att det är konstigt att det dragit ut på tiden.

””

Han tycker inte att svensk byråkrati utmärker sig genom långsamhet och krångel, utan tror att det skulle ta minst lika lång tid i de flesta andra länder där det inte råder katastroftillstånd.

Under bygglovsprocessen har närboende fått möjlighet att tycka till om lägerplanerna och parallellt har MSB planerat för att lösa problem kring bland annat säkerheten, mat till flyktingarna, vatten och avlopp.

””

Inte barnfamiljer

Det är Migrationsverket som kommer att bestämma vilka som ska skickas till lägret. Man kommer att försöka undvika att placera barnfamiljer och personer med handikapp där. Tanken är ingen ska behöva bo i tält i mer än tre till sju dagar.

Fortfarande återstår vissa frågor kring brandsäkerheten att lösa och därför inleds inte lägerbygget omedelbart efter bygglovsbeslutet.

””

TT