Annons
Nyheter

Ersättare till Sahlin sökes

Kulturdepartementet hoppas att "inom några veckor" kunna ge besked om det arbete som Mona Sahlin lett ska fortsätta i samma form som hittills, eller organiseras på något annat sätt. Samtidigt söker kulturdepartementet Sahlins ersättare.(TT)
Publicerad 6 maj 2016
””

Departementet kan dock inte kommentera några namn i dagsläget. Under tiden fortsätter arbetet mot våldsbejakande extremism, enligt polisen Daniel Norlander, tillförordnad samordnare.

””

Vill inte spekulera

Annons

Norlander är i dag huvudsekreterare i det sekretariat som Sahlin har lett, sedan hon 2014 utsågs till nationell samordnare. Sahlins och hennes kommittés uppdrag var sedan tidigare begränsat till två år och skulle ha avslutats i juni i år, Men regeringen vill fortsätta arbetet i någon form och har också krav på sig från riksdagen att göra det, efter ett så kallat tillkännagivande grundat på en motion från de fyra borgerliga partierna, som för två år sedan tillsatte Sahlin.

Regering och opposition är alltså överens om att arbetet ska fortsätta i någon form sedan den nationella strategin har presenterats.

””
””

Både ris och ros

Sverigedemokraterna krävde i sin motion att Sahlin skulle avsättas och att en ny nationell samordnare ska vara en person utan politiska kopplingar, med expertkunskap inom sådant som radikalisering och terrorism. Samtidigt rosas Sahlins arbetsinsats från många håll.

””

Terrorforskare Magnus Norell vill inte uttala sig om Sahlins insats - men är däremot kritisk till samordnarens roll över huvud taget. Den är för luddig, anser han.

””

Skyndsam hantering

Efter Sahlins plötsliga avhopp kvarstår nu en rad frågor. En förundersökning om osant intygande alternativt grovt osant intygande inleddes i samma stund som Mats Åhlund i april fick kännedom om hur Sahlin intygat att en medarbetare tjänat betydligt mer än vad han gjort. Intyget användes när han skulle köpa en bostad i Saltsjöbaden, avslöjade Expressen på onsdagen.

Åklagare Anders Jakobsson, som just nu befinner sig på semester, utsågs till förundersökningsledare och fick ärendet på sitt bord. Fallet har hanterats skyndsamt, säger Mats Åhlund till TT.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons