Nyheter

Klartecken för PFAS-vallar i Kallinge

Mark som är förorenad med PFAS får användas till att förlänga en buller- och skyddsvall på F17:s garnisonsområde i Kallinge i Blekinge. Både länsstyrelsen och Ronneby kommun är emot, men nu har Fortifikationsverket gett klartecken, rapporterar Blekinge Läns Tidning.(TT)
Publicerad 2 april 2019

Mark som är förorenad med PFAS får användas till att förlänga en buller- och skyddsvall på F17:s garnisonsområde i Kallinge i Blekinge. Både länsstyrelsen och Ronneby kommun är emot, men nu har Fortifikationsverket gett klartecken, rapporterar Blekinge Läns Tidning.

I samband med att en ny drivmedelsanläggning byggs kommer jordmassor att grävas upp och det är dessa som befaras vara förorenade med PFAS, ett hälsovådligt ämne som hamnat där efter brandövningar med brandskum.

Länsstyrelsen har krävt att en anläggning för deponering av PFAS-förorenad jord skapas, vilket även Ronneby kommun tycker. Men Fortifikationsverket förordar att jordmassorna läggs i en bullervall som skyddas med tät duk, så länge gifthalten inte överstiger 0,02 milligram per kilo. Är gifthalten högre ska jorden omhändertas som farligt avfall.

TT