Annons
Nyheter

Klimathistoriker: Situation vi aldrig upplevt

Det är inte första gången som planeten upplever en period av högre temperaturer, men detta är första gången som utvecklingen drivs av växthusgaser.(TT)
Publicerad 8 augusti 2018

Om årets höga sommartemperaturer beror på människans klimatpåverkan är svårt att fastställa - det kan vara en slump att just den här sommaren var så varm och torr.

Men att den globala medeltemperaturen har stigit de senaste 20-30 åren står klart.

Annons

Enligt Fredrik Charpentier Ljungqvist, historiker och klimatforskare vid Stockholms universitet, är vi nu inne i en period av betydligt varmare klimat. Det är inte första gången i jordens historia, men skillnaden är att tidigare cykler av högre temperaturer har haft andra orsaker än människans utsläpp av växthusgaser och slagit mer regionalt.

På riktigt lång sikt - om spann på tusentals år - påverkas klimatet av jordaxelns lutning och bana, förklarar klimatforskaren. Detta gjorde till exempel att Skandinavien hamnade under is för hundratusen år sedan.

””
””

Tvetydiga orsaker

På kortare sikt - om spann på decennier - har förändringen av jordens klimat haft andra orsaker som är mer omdiskuterade och tvetydiga.

De senaste tvåtusen åren har delar av jorden haft flera fall av perioder med relativt höga temperaturer. De varmaste inträffade under romartiden och tidig medeltid då Nordamerika och Europa också drabbades av långvarig torka. Det är något som forskare har kunnat lista ut genom studier av bland annat data om trädens ringar.

””

Skillnaden nu är att uppvärmningen sker på global nivå. Detta är också första gången som växthusgaser och människan är den bakomliggande drivkraften.

Yttersta gränsen

Att växthusgaser har fysikaliska och kemiska effekter på klimatet visste man redan under slutet av 1800-talet innan industrialiseringen slog igenom.

””

Den globala medeltemperaturen ligger redan nu på yttersta gränsen av historiska paralleller på tusentals år.

””

Stor osäkerhet

Annons

Det innebär att vi kommer att få en värme som vi aldrig tidigare har upplevt. Hur nederbörd och torka varierar under sådana extremer vet man därför inte riktigt.

””
””

TT: Hur har långvarig torka slagit mot samhällen historiskt?

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons