Annons
Nyheter

Klockan klämtar för flodkräftan

Den svenska flodkräftan lever på gränsen till utrotning. Huvudskälet är människans olagliga utplantering av signalkräftor med kräftpest, larmar länsstyrelsen i Örebro län. Under de senaste hundra åren har flodkräftan försvunnit från 97 procent av de svenska vattendragen och sjöarna.(TT)
Publicerad 13 juli 2016

Under de senaste hundra åren har flodkräftan försvunnit från 97 procent av de svenska vattendragen och sjöarna.

””

Flodkräftan är klassad som akut hotad i den svenska rödlistan. På en del håll är den helt utslagen. Risken finns att den helt försvinner från svenska vatten. Hoten är störst söder om Dalälven.

Annons

Flodkräftan har i motsats till signalkräftan ingen motståndskraft mot kräftpest. Arten hotas även av försurning.

TT: Går det att vända utvecklingen?

””

Men utfiskning är inte problemet, enligt henne:

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons