Annons
Nyheter

Koppling mellan läkemedel och demens stärks

En ny studie stärker sambandet mellan risken att drabbas av demens och en viss typ av läkemedel, skriver Dagens Medicin. Den aktuella gruppen av läkemedel har en så kallad antikolinerg verkan och hämmar signalsubstansen acetylkolin i nervsystemet.(TT)
Publicerad 11 maj 2018

En ny studie stärker sambandet mellan risken att drabbas av demens och en viss typ av läkemedel, skriver Dagens Medicin.

Den aktuella gruppen av läkemedel har en så kallad antikolinerg verkan och hämmar signalsubstansen acetylkolin i nervsystemet. Läkemedel med denna funktion återfinns i bland annat i vissa läkemedel mot depression, Parkinsons sjukdom och blåsträngningar. En del läkemedel har denna verkan som bieffekt, medan andra har den som dess huvudsakliga verkningsmekanism.

Annons

I den aktuella studien, som publiceras i British Medical Journal och är den hittills största inom området, jämfördes bakgrundsfaktorer för nästan 41 000 demenspatienter i Storbritannien med jämnåriga kontrollpersoner utan demens.

Resultaten visar att det finns en koppling mellan läkemedel med antikolinerg verkan och risken att drabbas av demens upp till 20 år senare.

Detta går i linje med tidigare resultat, även om de brittiska forskarna påtalar att deras studie inte kan fastslå ett orsakssamband och att mer forskning behövs för att klargöra sambandet.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons