Nyheter

Kosten påverkar risk för cancerspridning

Bör nuvarande och före detta bröstcancerpatienter undvika viss mat? Kanske, konstaterar forskare efter att ha sett att aminosyran asparagin får bröstcancern att spridas.(TT)
Publicerad 8 februari 2018

Personer som avlider till följd av bröstcancer dör oftast inte av den första, primära, brösttumören utan först när cancern börjar bilda metastaser efter att ha spridits till andra organ i kroppen, ibland flera år efter avslutad behandling.

För att kunna spridas måste celler lämna huvudtumören, överleva i blodet som cirkulerande tumörceller och sedan kolonisera andra organ.

Att stoppa denna förmåga borde alltså dramatiskt öka överlevnadschanserna bland bröstcancerpatienter.

Spridningsrisk

Ett sätt, konstaterar forskare vid Cancer Research UK Cambridge i Storbritannien, kan vara att strypa tillgången på asparagin. Risken att cancern sprids minskar nämligen drastiskt om bröstcancersjuka möss får en kombination av enzymet L-asparaginas, som blockerar asparagin, och hålls på "låg-asparagin-diet", jämfört med cancersjuka möss som får äta som vanligt.

Asparagin är en aminosyra, det vill säga de byggstenar som kroppen använder sig av för att bilda proteiner. Kroppen kan själv tillverka asparagin, men den finns också i mycket av det vi äter, som sparris.

När forskarna därefter analyserade uppgifter från bröstcancerpatienter, visade det sig att ju bättre förmåga tumören hade att bilda asparagin, desto större var risken att tumören hade gett upphov till metastaser.

Kostråd

"Vårt arbete visar på en nyckelfaktor som främjar bröstcancerceller att spridas. När tillgången på asparagin minskade, såg vi liten påverkan på den primära tumören, men tumörcellernas förmåga att bilda metastaser reducerades", säger artikelns huvudförfattare, professor Greg Hannon, i ett pressmeddelande.

Forskarna, som redovisar sina resultat i tidskriften Nature, tror att vid sidan av traditionella cancerbehandlingar - som kirurgi, strålning och cellgifter - kommer vissa cancerpatienter även få kostråd där de uppmanas att undvika vissa livsmedel.

Ett problem i sammanhanget är dock att asparagin finns i relativt många livsmedel, som vissa grönsaker, kött, fisk- och skaldjur samt kyckling.

TT