Nyheter

Kräver åtgärder för bättre hjärtvård

Den svenska hjärtvården har brister som kräver omfattande åtgärder, enligt en rapport från Swedehearts kvalitetsindex som publiceras på DN Debatt. Trots att Sverige befinner sig i topp vad gäller hjärtsjukvård finns mycket att önska.(TT)
Publicerad 14 februari 2015

Den svenska hjärtvården har brister som kräver omfattande åtgärder, enligt en rapport från Swedehearts kvalitetsindex som publiceras på DN Debatt.

Trots att Sverige befinner sig i topp vad gäller hjärtsjukvård finns mycket att önska. Det tar bland annat för lång tid att öppna kranskärl som stängts av blodpropp vid flera landsting, vilket påverkar patienternas prognos. Patienter med mindre hjärtinfarkter får också vänta för länge på operation. Dessutom är inte vården tillräckligt bra på att få patienter att ändra livsstil, skriver författarna till rapporten.

Nästan hälften av alla rökare som drabbats av hjärtinfarkt har inte slutat efter ett år och knappt hälften har deltagit i träningsprogram. Enligt författarna behöver informationen till patienterna utvecklas och samordningen av hjärtvården förbättras.

TT