Nyheter

Kritik mot landshövding tas tillbaka

Riksrevisionen har upphävt ett beslut från 2015, där dåvarande landshövdingen i Skåne Margareta Pålsson kritiseras för ett avgångsvederlag till en sparkad länsdirektör.(TT)
Publicerad 1 november 2016

Riksrevisionen har upphävt ett beslut från 2015, där dåvarande landshövdingen i Skåne Margareta Pålsson kritiseras för ett avgångsvederlag till en sparkad länsdirektör.

Enligt det ursprungliga beslutet hade Pålsson "överträtt sin rättighet" när hon bestämde att länsdirektören skulle få en fallskärm på 2,1 miljoner kronor. Länsstyrelsen i Skåne har upprepade gånger begärt att beslutet ska omprövas och så har nu skett. Numera anser Riksrevisionen att länsstyrelsen varit behörig att ingå avtalet om avgångsvederlag, enligt ett pressmeddelande från länsstyrelsen.

TT