Nyheter

KU kallar riksrevisor på nytt

Riksdagens konstitutionsutskott kallar till sig Margareta Åberg, den enda kvarvarande riksrevisorn, på nytt. KU har en rad frågor efter riksrevisor Ulf Bengtssons hastiga avgång.(TT)
Publicerad 5 september 2016

Bengtsson avgick i förra veckan, inför det att Dagens Nyheter skulle publicera nya uppgifter om att han hade försökt lägga sig i en pågående granskning av Statens servicecenter. Tidigare har Susanne Ackum, den tredje riksrevisorn, lämnat sin post som en följd DN:s granskning av Riksrevisionen.

Bengtsson har suttit i styrelsen för Statens servicecenter och har medgett att han haft kontakt med dess generaldirektör under riksrevisionens granskning, något som han inte sade något om under KU:s utfrågning med riksrevisorerna den 5 augusti. En revisor ska inte delta i granskningen av en verksamhet som han eller hon själv har haft en del i.

Känner inte till kontakt

Margareta Åberg, som ansvarade för granskningen av Statens servicecenter, säger att hon bett Bengtsson om synpunkter men känner inte till att han haft kontakt med myndigheten.

När riksrevisorerna på mötet i augusti med KU skulle redogöra för påstådda missförhållanden, misstankar om jäv och vänskapskorruption, såg varken Åberg eller Bengtsson granskningen av Statens servicecenter som ett möjligt problem. KU vill bland annat veta varför det inte nämndes.

””

Han säger att han på det möte som KU nu kallar Åberg till vill höra hennes syn på det. KU vill också veta hur det går för Åberg och myndigheten i arbetet med att återupprätta förtroendet för myndigheten.

Nya riksrevisorer söks

Det är inte klart när mötet blir av, men det ska ske så snart det går eller i anslutning till utskottets nästa ordinarie möte, den 15 september.

KU har inlett arbetet med att välja efterträdare till Ackum och Bengtsson. Ett led i det är att uppmana intresserade, bland annat genom annonser, att höra av sig.

TT