Nyheter

Kustbevakningen får utreda fler brott

Kustbevakningen får enligt en ny lag inleda, leda och slutföra förundersökningar om brott som begås till havs i stället för att lämna över till polisen, rapporterar SVT Nyheter Gävleborg.(TT)
Publicerad 1 april 2019

Kustbevakningen får enligt en ny lag inleda, leda och slutföra förundersökningar om brott som begås till havs i stället för att lämna över till polisen, rapporterar SVT Nyheter Gävleborg.

””

De brottstyper som Kustbevakningen nu får börja utreda är skyddslagstiftning, sjötrafik och sjösäkerhet, vattenförorening och miljö, överträdelser av fiske- och jaktlagstiftning, fornminnen och vrak samt Sveriges maritima zoner.

TT