Nyheter

Kvinnor från Finland - män från Irak

Vid årsskiftet bodde knappt 1,7 miljoner människor som fötts utomlands i Sverige - och i fjol ökade de med 72 713 personer enligt SCB. Den största gruppen var från Finland, följd av Irak och Syrien, skriver The Local.(TT)
Publicerad 12 september 2016

Vid årsskiftet bodde knappt 1,7 miljoner människor som fötts utomlands i Sverige - och i fjol ökade de med 72 713 personer enligt SCB. Den största gruppen var från Finland, följd av Irak och Syrien, skriver The Local.

SCB räknar människor som kommit till Sverige som exempelvis flyktingar, studenter, arbetskraftsinvandrare, adopterade eller personer som vill förenas med anhöriga. Totalt 156 045 personer födda i Finland fanns i Sverige vid årsskiftet - 94 077 kvinnor och 61 968 män.

Näst största gruppen var människor födda i Irak - 131 888. Men könsfördelningen var en annan, med 61 073 kvinnor och 70 815 män. I den tredje största gruppen, människor födda i Syrien, fanns 98 216 personer. Även här var männen fler. Det rörde sig om 41 515 kvinnor och 56 701 män.

TT