Nyheter

Kyrkan måste spara 2,6 miljarder

Svenska kyrkan måste spara en halv miljon kronor om dagen - fram till 2030. - Ska vi i framtiden ha en handlingskraftig kyrka kan vi inte fortsätta att göra allt som vi gör nu, säger Anders Granberg, avdelningschef i kyrkokansliet. Om två veckor sammanträder Kyrkomötet, Svenska kyrkans riksdag.(TT)
Publicerad 10 november 2016

Om två veckor sammanträder Kyrkomötet, Svenska kyrkans riksdag. Till det mötet läggs utredningen Gemensamt ansvar fram av Kyrkostyrelsen. Den handlar om den ekonomiska situationen i Svenska Kyrkan. Och rapporten är dyster läsning.

Enligt en prognos måste Kyrkan spara 2,6 miljarder kronor fram till 2030.

””

Minskat medlemsantal

En av orsakerna är att medlemsantalet i kyrkan minskar. Man räknar med att till 2030 är bara omkring 45 procent av svenskarna kvar som medlemmar. För varje förlorad medlem minskar intäkter från kyrkoavgifter och kollekter. Och det kommer att påverka verksamheten.

””

Han menar att det inte är omöjligt att lyckas. Delas besparingen upp på kyrkans 700 pastorat uppfattas summan mer överkomlig. Då rör det sig om mindre än 1 000 kronor om dagen per pastorat.

Färre administratörer

””

Nu arbetar kyrkan med att hitta gemensamma lösningar. Till exempel genom att i större utsträckning köpa tjänster och varor tillsammans för att få ner priset och genom att se över fastighetsbeståndet. Men med stor säkerhet kommer besparingarna på sikt också att påverka antalet anställda administratörer i kyrkan.

TT