Nyheter

Kyrkans kris har bara börjat

Kyrkans kris tycks inte ha något slut - när Svenska kyrkan förutspår sin egen framtid rasar medlemstalen ännu snabbare framöver. Nu måste flera av kyrkans 16 000 byggnader säljas för att säkra ekonomin. För 20 år sedan var 86 procent av befolkningen medlemmar i Svenska kyrkan.(TT)
Publicerad 7 september 2015
Kyrkans kris tycks inte ha något slut - när Svenska kyrkan förutspår sin egen framtid rasar medlemstalen ännu snabbare framöver. Nu måste flera av kyrkans 16 000 byggnader säljas för att säkra ekonomin. För 20 år sedan var 86 procent av befolkningen med
Kyrkans kris tycks inte ha något slut - när Svenska kyrkan förutspår sin egen framtid rasar medlemstalen ännu snabbare framöver. Nu måste flera av kyrkans 16 000 byggnader säljas för att säkra ekonomin. För 20 år sedan var 86 procent av befolkningen med

För 20 år sedan var 86 procent av befolkningen medlemmar i Svenska kyrkan. Ungefär sex av tio svenskar är det i dag. År 2030 kan siffran vara nere på 45 procent, visar Svenska kyrkans prognos.

””

Orsaken till kyrkans kris är tydlig: När medlemmarna blir färre minskar intäkterna.

””

Lerums planer

Det röda församlingshemmet i Lerum kan snart behöva skiljas fån kyrkan. I takt med att medlemmarna sviker måste församlingen se över fastighetskostnaden - som i dag är en stor del av utgiftskakan. Kyrkorådets ordförande Anna-Karin Jönbrink kan räkna till betydligt fler fastigheter som är på väg att säljas.

””

Lars Johnsson känner igen tankegångarna från andra församlingar i landet:

””

Många medlemmar i Lerum har förståelse för att församlingen går i säljartankar. Andra är mycket kritiska.

Tufft läge

””

Kyrkans utredning är dyster läsning för landets församlingar. Här konstateras att kyrkan inte "kommer att bli vad den en gång varit". Men också att varken ekonomin väntas bli starkare eller att medlemmarna blir fler på sikt.

””

Generationsväxling är huvudorsaken till att kyrkans medlemstal faller, enligt utredningen. Antalet barn som döps in i kyrkan är helt enkelt mindre än medlemmar som avlider

Ess i rockärm.

””

Kyrkan konstaterar att krisen beror på organisationen - inte innehåll och ideologi. Men Anders Sjöborg tror att kyrkan måste se mer på helheten för att lyckas bättre med medlemsrekrytering.

””

En sak lugnar Anna-Karin Jönbrink, från Lerum, mitt under pågående framtidskris.

””

TT