Nyheter

Lövin: Mänskliga faktorn bakom uteblivet svar

Maria Wetterstrand frågade regeringen om sitt aktieinnehav i biobränsleföretaget Cortus Energy - men fick inget svar. Miljöminister Isabella Lövin (MP) hade hoppats att situationen blivit mer transparent.(TT)
Publicerad 7 mars 2019

Isabella Lövin har som ansvarig minister tidigare kommenterat misstankarna om jäv mot Maria Wetterstrand med att informationen om aktieinnehavet kom först då utredningen i princip var klar, och att det då inte fanns någon anledning att agera.

Nu framkommer att Wetterstrand i sin roll som ansvarig för flygbränsleutredningen den 4 februari i år skickade ett mejl som gick vidare till miljö- och energidepartementet om att hon äger aktier i Cortus Energy. Men hon fick aldrig svar. Isabella Lövin fick inte kännedom om aktieinnehavet.

””

Hon tycker att det är olyckligt att informationen inte nått henne och säger att rutinerna nu ses över. Isabella Lövin vill inte uttala sig om det hade gjort någon skillnad för utredningen om hon känt till innehållet i mejlet tidigare.

””

Kallas till utskott

Miljöminister Isabella Lövin kallas nu till miljö- och jordbruksutskottet med anledning av misstankarna om jäv kring Wetterstrand. Jessica Rosencrantz, andra vice ordförande i utskottet är kritisk till departementets hantering av utredningen.

””
””

Ordförande i utskottet, centerpartisten Kristina Yngwe, är försiktigare i sina kommentarer kring lämpligheten att utse Maria Wetterstrand.

””

Enigt utskott

Det är ett enigt utskott som beslutat att bjuda in Isabella Lövin.

””

Vice ordförande i utskottet och partikamrat till såväl Wetterstrand som Lövin är Maria Gardfjell. Hon tonar ned problemet.

Höna av fjäder

””
””

Hon kritiserar däremot Jessica Rosencrantz (M), som sitter i utskottspresidiet, för att hon inte tagit upp frågan om att kalla miljöministern innan hon gick ut i medierna med det.

TT