Annons
Nyheter

Många tonåringar upplever bildstöld på nätet

Var femte tonåring säger att de någon gång blivit utsatt för bildstöld, visar en ny studie om barns medievanor. Enligt en expert på digital etik behöver barn hjälp att förstå hur fort bilder kan spridas till utomstående på nätet.(TT)
Publicerad 9 maj 2018

Sociala medier ger oss möjligheten att ta del av våra vänners och andras privata liv dygnet runt. Men många är oförstående till att de bilder man delar med sig kan spridas utom kontroll. Förståelsen brister särskilt bland barn och unga.

””

Använt utan tillåtelse

Annons

Omvänt är barn inte heller medvetna om att man inte får sprida andras bilder utan medgivande. Enligt en undersökning som Sifo gjort i samarbete med Patent och registreringsverket och Medierådet om barns medievanor och attityder till upphovsrätten, uppger var femte tillfrågad mellan 12 och 16 år att deras bilder använts av någon annan utan att de gett sitt medgivande.

””

Rättigheter och skyldigheter

Upphovsrätten, som främst riktar sig till att ge skaparen av bilder och filmer rätt att ta betalt för sina verk, säger ingenting om integritetsskyddet på den som porträtteras. Det är en intressant fråga när det gäller spridning av bilder på barn och vad som kan uppfattas som kränkande anser Kristina Alexanderson, då en annan lagstiftning om kränkande fotografering träder in.

””

Enligt Kristina Alexanderson, som tar fram utbildningsmaterial till skolan, är det viktigt att både skolan och vuxna resonerar med barn kring frågor som rör rättigheter och skyldigheter på internet.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons