Annons
Nyheter

Mobbning ger barn långvariga skador

Psykiska problem till följd av mobbning kan hänga kvar flera år. Men det finns hopp och de flesta barnen återhämtar sig helt, visar forskning. Men enligt Bris är mobbning ett vitt begrepp och skillnaderna i skador är stora.(TT)
Publicerad 7 oktober 2017

Enligt psykiatrer och vittnesmål kan mobbning under barndomen få långvariga effekter på den mentala hälsan.

I ett försök att ta reda på mer hur sådan mobbning påverkar den psykiska hälsan har forskare vid University College London studerat 11 000 tvillingar där den ena, men inte den andra, hade utsatts för mobbning. Genom att jämföra resultaten med syskonet räknade forskarna med att kunna justera resultaten för eventuella genetiska eller andra miljömässiga orsaker.

Annons

Barnen undersöktes vid elva, fjorton och sexton års ålder.

Det visade sig att mobbning kan orsaka en rad psykiatriska problem, som ångest, depression, paranoida tankar, hyperaktivitet och beteendeproblem.

"Inger hopp"

Barn som hade upplevt mobbning vid elva års ålder rapporterade något färre problem vid fjorton års ålder och ännu färre problem fem år senare, även om paranoida tankar rapporterades hos fler bland dem som hade mobbats vid denna ålder, jämfört med dem som inte hade blivit utsatta för mobbning.

Jean-Baptiste Pingault, en av forskarna bakom studien som publiceras i Jama Psychiatry, säger att resultaten inger hopp.

””

Men han påpekar också att mer måste göras för barn som har mobbats.

””

Vitt begrepp

Jonas Söderlund, kurator på Bris, betonar dock att mobbning är ett väldigt vitt begrepp och att det kan vara svårt att dra så generella slutsatser som studien gör.

””

Bris kommer oftast i kontakt med barn och ungdomar när mobbningen fortfarande pågår. En viktig insats är då att engagera vuxna i problemet och att den utsatta får hjälp med att säga ifrån.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons