Nyheter

MP vill lägga mer pengar på läslovet

Läslovet, det vill säga höstlovet, bör få mer resurser för att nå ut med litteratur och läsupplevelser till barn och elever, anser Miljöpartiet och föreslå att satsningen utökas från fem till sju miljoner kronor per år.(TT)
Publicerad 4 september 2018

Läslovet, det vill säga höstlovet, bör få mer resurser för att nå ut med litteratur och läsupplevelser till barn och elever, anser Miljöpartiet och föreslå att satsningen utökas från fem till sju miljoner kronor per år.

Partiet vill också förstärka utbildningen för språk-, läs- och skrivutvecklare till att omfatta alla skolformer. En sådan utvecklare kan exempelvis utvärdera skolans arbete på området eller sprida forskningsrön. Utbildningen ges av Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling.

MP vill dessutom lagstifta om att skolbiblioteken ska vara bemannade.

TT