Nyheter

Myndighet vill ha fästingpost

Bor du norr om Dalälven? Då får du gärna skicka iväg de fästingar du hittar, i ett kuvert med posten. Det är budskapet i en ny kampanj från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). - Ju längre norrut, desto mer intressanta är fästingarna för oss.(TT)
Publicerad 8 juni 2018
””

Det huvudsakliga syftet med initiativet handlar om att identifiera och undersöka klimatförändringens effekter på den geografiska spridningen och den smittomässiga utbredningen för människors och djurs infektionssjukdomar.

Fästingarna har de senaste decennierna börjat leta sig längre norrut, men huruvida de tar med sig smittosjukdomar som borrelia när de byter jaktmarker är inte klarlagt.

””

Den som står redo att skicka ett fästingfynd ska först gå in på SVA:s hemsida och fylla i ett formulär.

SVA efterfrågar både döda och levande fästingar och det går bra att skicka flera exemplar. De små blodsugarna kan sändas med reguljär post, så länge man ser till att lägga dem i en väl försluten förpackning som exempelvis en ordentligt knuten plastpåse.

TT