Nyheter

Natobefälet: Väst var aningslöst

Natos överbefälhavare i Europa anser att väst var aningslöst som inte förutsåg att Ryssland kunde utöka sina gränser med vapenmakt. Samtidigt prisar Philip Breedlove Sverige som en ovärderlig partner - inte minst tack vare det geografiska läget. - Geografin är väldigt viktig.(TT)
Publicerad 6 augusti 2015
””

Generalen öser lovord över Natos "enastående" samarbete med Sverige, vilket Stockholmsbesökets möten med försvarsminister Peter Hultqvist och framför allt ÖB Sverker Göranson fört till en "ytterligare ännu en ny och högre nivå".

Fler övningar ihop

””

Philip Breedlove prisar Sveriges "särskilda förmågor" som bidrar till Natos "verktygslåda".

Europas mäktigaste soldat är en trebarnsfar från den amerikanska södern med en "passion för motorcykelsäkerhet" och uppdrag som stridspilot över Balkan i sitt CV.

Ukrainakonflikten har förstås präglat Breedloves dryga två år som parallell Natobefälhavare och chef för USA:s europeiska kommando. Han är kritisk till hur aningslös västvärlden var inför Rysslands oväntade offensiv i Ukraina.

"Kunde inte föreställa sig"

””

Faktiskt har den regionala krisen fyllt ett behov för Nato.

””

Enorm omställning

Det förändrade säkerhetsläget ledde till "den största omdaningen av Nato sedan Kalla kriget" säger Breedlove. Mobiliseringstider på ett halvår är nu ett minne blott och "VJTF" (Very High Readiness Joint Task Force) har skapats - enheter som ska vara stridsberedda på mindre än en vecka.

En av de stabsofficerare som vakar över generalens varje steg, iförd lackskor och blå paraduniform, vinkar att den korta intervjun behöver avslutas.

TT: Det är 70 år sedan Hiroshima. Du förfogar över en fruktansvärd förstörelsekraft. Vad är framtiden för atomvapnen?

””

TT