Nyheter

Ny forskning om ensamkommande barn

Kunskapen om ensamkommande barn är begränsad i Sverige och internationellt. Nu satsar Sis, Statens institutionsstyrelse, sju miljoner kronor över tre år på forskning om gruppen. Resultatet av forskningen ska användas till förbättrande insatser för barnen.(TT)
Publicerad 4 november 2015

Kunskapen om ensamkommande barn är begränsad i Sverige och internationellt. Nu satsar Sis, Statens institutionsstyrelse, sju miljoner kronor över tre år på forskning om gruppen. Resultatet av forskningen ska användas till förbättrande insatser för barnen.

"Det är en viktig fråga och Sis behöver mer kunskap runt ensamkommande barn. Det behövs mer forskning om vad som kännetecknar målgruppen, vad de behöver och vilka insatser som bäst hjälper dem", framhåller Eva Franzén, chef på Sis forsknings- och utvecklingsenhet, i ett pressmeddelande.

Anslagen går framför allt till forskning kring vilka grunder som gör att Socialtjänsten väljer att placera ensamkommande ungdomar på Sis samt om vården är annorlunda än för andra placerade ungdomar. Dessutom kommer det att utföras analyser kring vad som kännetecknar gruppen ensamkommande.

TT