Nyheter

Ny förundersökning efter flickmord

Det finns skäl att anta att brott har begåtts av Karlskrona kommun gentemot rektorn på den mördade åttaåriga Yara Alnajjars skola. Det anser åklagare Lotten Loberg vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott, som har beslutat att inleda en förundersökning mot kommunen.(TT)
Publicerad 13 februari 2015

Det finns skäl att anta att brott har begåtts av Karlskrona kommun gentemot rektorn på den mördade åttaåriga Yara Alnajjars skola. Det anser åklagare Lotten Loberg vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott, som har beslutat att inleda en förundersökning mot kommunen.

””

Hon har gjort polisanmälan tillsammans med Lärarförbundet. Misstankarna gäller förtal, framkallande av fara för annan, arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada samt underlåtenhet att anmäla skada till Arbetsmiljöverket.

Efter mordet på flickan anklagades rektorn av kommunala företrädare för brister i hanteringen av flickans situation. Rektorn blev djupt deprimerad och var i somras inblandad i en trafikolycka där han körde av vägen och skadades svårt.

Sedan tidigare utreds om kommunens skolchef gjort sig skyldig till tjänstefel.

TT