Nyheter

Nya pappor känner sig osedda

Mer än en tredjedel av landets blivande och nyblivna pappor känner sig ignorerade av vårdpersonal på BB och BVC, rapporterar Vetenskapsradion.(TT)
Publicerad 9 september 2016

Mer än en tredjedel av landets blivande och nyblivna pappor känner sig ignorerade av vårdpersonal på BB och BVC, rapporterar Vetenskapsradion. Michael Wells, forskare och folkhälsovetare på Karolinska institutet i Solna, har gått igenom 62 svenska studier om hur pappor känner sig bemötta inom mödrahälsovård, förlossningsvård, BB och barnhälsovård (BVC).

””

I studierna har papporna sagt att personal inte tagit i hand, inte sökt ögonkontakt och inte involverat båda föräldrar i viktiga samtal. Liknande erfarenheter kan ses hos den icke-födande föräldern i par där båda är kvinnor, visar studier från de nordiska länderna i en annan litteraturöversikt som Wells har gjort.

TT