Nyheter

Ökad tillgänglighet i barnhälsovården

Regeringens satsning på 120 miljoner för ökad tillgänglighet inom barnhälsovården har gett resultat, visar en slutrapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).(TT)
Publicerad 3 april 2019

Regeringens satsning på 120 miljoner för ökad tillgänglighet inom barnhälsovården har gett resultat, visar en slutrapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Fokuset har legat på grupper med sämre hälsa, sämre tandhälsa och lägre vaccinationsgrad, samtidigt som man jobbat med stärkt samverkan mellan barnhälsovården, socialtjänsten och tandvården. Sammantaget har satsningen lett till ökad tillgänglighet, enligt rapporten.

"Denna satsning visar att det går att nå positiva resultat genom att tidigt uppmärksamma och förebygga skillnader i hälsa, utveckling och uppväxtmiljö bland Sveriges barn", säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

Ett viktigt initiativ har enligt SKL varit hembesök hos familjer med nyfödda barn. Andra insatser har handlat om utökade öppettider på barnavårdscentraler och riktat stöd till barn med fetma.

TT