Nyheter

Oklart hur barnen drabbas av zika

Zikaviruset misstänks ha ett samband med den kraftiga ökningen av barn som fötts med mikrocefali i Brasilien. Hur de kommer att drabbas av diagnosen är oklart, men det kan innebära allvarliga problem. Mikrocefali betyder litet huvud och orsakas oftast av att hjärnans tillväxt störs.(TT)
Publicerad 3 februari 2016

Mikrocefali betyder litet huvud och orsakas oftast av att hjärnans tillväxt störs. Det kan bero på olika saker, exempelvis kan det ha genetiska orsaker eller uppstå som följd av någon typ av ämnesomsättningssjukdom.

””

Hyperaktivitet

I Brasilien har över 4 000 barn fötts med onormalt litet huvud och det finns starka misstankar om att det har ett samband med att deras mammor smittats med zikaviruset, även om det ännu inte bekräftats.

En del personer med mikrocefali kan få en normal utveckling och intelligens. För många leder det dock till symptom som utvecklingsstörning av kognitiva funktioner och/eller tal- eller motoriska förmågor. Det kan också leda till epilepsi och hyperaktivitet.

Svåra fall

Hur de nu drabbade nyfödda kommer att påverkas är ännu oklart, men de beskrivna fall som Ronny Wickström tagit del av där man hittat mikrocefali, hjärnskada och zikavirus har varit allvarliga, säger han.

””
””

TT