Nyheter

Kritik mot synen på polisanställda

Under dialogdagar inom polisen beskrevs familj och fritid som konkurrerande intressen till arbetet. Formuleringarna har fått anställda att rasa, men enligt myndighetsföreträdare är de tagna ur sitt sammanhang.(TT)
Publicerad 8 september 2016

Arbetsgivare ska underlätta för de anställda att förena arbete med föräldraskap, enligt lagtexten. Hänsyn ska tas även till andra familjeförhållanden - och till behovet av fritid, enligt kollektivavtalet.

Men i Polismyndighetens rapport "Förbättrad planering och resursdimensionering" återges delar av diskussionen mellan chefer och planerare i två polisregioner så här:

"Cheferna måste orka stå upp för verksamhetens behov i förhållande till andra konkurrerande intressen såsom medarbetarnas familj och fritid. Verksamhetens behov måste gå före individuella behov."

För en skiftarbetande polis som behöver få livet med dagisbarn att gå ihop fick de två meningarna bägaren att rinna över.

””

Liv utanför jobbet

I samma del av rapporten - en sammanfattning från "dialogdagar med Polisregion Stockholm och Polisregion Bergslagen" - står också att chefer måste jobba med "medarbetarnas inställning till och lojalitet med arbetet".

Polisförbundets ordförande Lena Nitz reagerar starkt på formuleringarna.

””

En polisanställd som jobbar på en enhet som är extremt beroende av övertider berättar att flera som tagit del av rapporten reagerat med ilska på formuleringarna.

””

Missnöje och avhopp

Krister Sandqvist, chef för utvecklingscentrum Nord förstår att även anställda som läst rapporten från sidan ett - och sett formuleringar om dialog, medbestämmande och en god arbetsmiljö - flugit i luften när de kommit till den nu kritiserade delen.

””

Samtidigt anser Krister Sandqvist att formuleringarna är tagna ur sitt sammanhang och ger en felaktig bild av vad arbetsgivaren vill. De kritiserade formuleringarna är inget som ingår i de rekommendationer som rapporten mynnar ut i.

””

Exakt hur, eller av vem eller vilka, de kritiserade formuleringarna framfördes vet han inte.

””

Många polisanställda är missnöjda med sitt arbete och allt fler väljer att sluta. I år har totalt 713 poliser slutat under januari-augusti. Det är 112 fler jämfört mot samma period förra året. Samtidigt har 580 civila slutat - 92 fler jämfört med förra året.

TT