Nyheter

Regeringen vill se nytt tidningsstöd

Från nästa år ska tryckta dagstidningar kunna söka en ny typ av stöd till digital utveckling och publicering. Men det blir inga nya pengar, de 35 miljoner som regeringen siktar på ska tas ur det ordinarie presstödet.(TT)
Publicerad 4 februari 2015
Från nästa år ska tryckta dagstidningar kunna söka en ny typ av stöd till digital utveckling och publicering. Men det blir inga nya pengar, de 35 miljoner som regeringen siktar på ska tas ur det ordinarie presstödet. Presstödsnämnden får nu kulturminist
Från nästa år ska tryckta dagstidningar kunna söka en ny typ av stöd till digital utveckling och publicering. Men det blir inga nya pengar, de 35 miljoner som regeringen siktar på ska tas ur det ordinarie presstödet. Presstödsnämnden får nu kulturminist

Från nästa år ska tryckta dagstidningar kunna söka en ny typ av stöd till digital utveckling och publicering. Men det blir inga nya pengar, de 35 miljoner som regeringen siktar på ska tas ur det ordinarie presstödet.

Presstödsnämnden får nu kulturminister Alice Bah Kuhnkes (MP) uppdrag att föreslå ett innovationsstöd.

””

Under våren lägger hon en proposition som skruvar lite i dagens system för presstöd. Grunden är förslagen från presstödskommittén från 2013. Senare i år ska en ny mediepolitisk utredning börja ta ett större grepp om bland annat presstödet. Den ska vara klar 2016.

TT