Annons
Nyheter

Resistent hiv hot mot hundratusentals liv

Resistent hiv är ett allt större problem i världen. Även i Sverige växer problemen. - Jag tror att man måste vara mycket vaksam framöver, säger Anders Sönnerborg, forskare och läkare.(TT)
Publicerad 8 maj 2018

Antalet människor som bär på hiv-virus som är resistent mot bromsmediciner ökar i låg- och medelinkomstländer, enligt forskare från University College London. Data från 63 länder från 2001-2016 har samlats in och i slutet av tidsperioden var andelen smittade med resistent hiv-virus över tio procent i södra och östra Afrika och strax därunder i Latinamerika.

””

100 000 kan dö

Annons

Risken att resistens uppstår ökar om patienter inte tar läkemedlen som det är tänkt. Det kan bero på brist på kompetens hos vårdpersonal, eller att apoteken helt enkelt får slut på läkemedlen.

””

Ett annat problem är att resistenstestning är dyrt och att laboratorier i de drabbade regionerna inte har den kapaciteten. Det är också svårt att mäta effekten av behandlingen i låginkomstländer, och alternativa bromsmediciner kan vara svåra och dyra att få tag på.

Redan i dag avlider människor till följd av resistent hiv, och världshälsoorganisationen WHO varnade förra året för att ytterligare 100 000 människor kan avlida de kommande fem åren till följd av resistens om inget görs. På global nivå är Sönnerborg pessimistisk och tror att resistensen kommer att fortsätta att öka.

””

Ökar även i Sverige

I Sverige mäts virusförekomsten hos hiv-patienter kontinuerligt, som gör att läkare snabbt kan sätta in insatser om viruset ökar, vilket kan vara tecken på resistens. Även om Sverige har varit framgångsrikt på området, så ökar antalet med resistent hiv även här.

””

De flesta har smittats i de drabbade regionerna, men ett antal har även smittats i Sverige. Sverige är alltså inte förskonat, även om Sönnerborg inte räknar med några stora problem här kortsiktigt.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons