Nyheter

Sahlgrenska sparar på blodet

Sparprogram inom sjukvården handlar inte bara om pengar. På Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg sparar man med framgång på blodet också.(TT)
Publicerad 5 augusti 2015

Sparprogram inom sjukvården handlar inte bara om pengar. På Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg sparar man med framgång på blodet också. Genom att undvika transfusioner som inte är livsnödvändiga så har en femtedel av patienterna inom hjärtkirurgin sluppit få extra blod tillfört, visar en studie på sjukhuset. Över tusen blodpåsar per år kunde användas till annat och miljonbelopp sparades.

I botten fanns en studie som visade att minskat antal blodtransfusioner vid hjärtkirurgi inte innebar någon ökad risk för komplikationer. Thoraxkirurgin på Sahlgrenska arbetade då fram ett blodsparprogram som infördes 2011. Effekten blev stor, inte minst på förbrukningen av bristvaran blod. Nu, flera år senare, är blodförbrukningen fortfarande låg. Samtidigt är patientsäkerhet och vårdkvalitet goda.

TT