Nyheter

Sänkt hastighet på slitna järnvägar

Järnvägens dåliga skick kan leda till sänkt maxhastighet på 69 sträckor nästa år. Följderna är oklara, men snabbtågsresenärer mellan Göteborg och Stockholm kan räkna med uppemot 20 minuters längre restid. Tågtrafiken har ökat stadigt i Sverige de senaste åren.(TT)
Publicerad 12 september 2016

Tågtrafiken har ökat stadigt i Sverige de senaste åren. Fler passagerare har lett till fler, längre och tyngre tåg - och till ett större slitage på spåren. En följd av det kan bli sänkta maxhastigheter på betydligt fler sträckor än vanligt, konstaterar Trafikverket i sin årliga beskrivning av järnvägsnätet som SVT Nyheter tagit del av.

En av de drabbade sträckorna är västra stambanan, som förbinder Sveriges två största städer. På delar av den sänks maxfarten för snabbtåg från 200 kilometer i timmen till 130.

””

"Stor förståelse"

På södra stambanan, som förbinder Malmö och Stockholm, kommer restiden att bli ungefär fem minuter längre. Men SJ vill inte klaga på hastighetssänkningarna som Trafikverket flaggar för.

””

"Inte bra"

För MTR Express, som kör snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg, kommer restiden att bli tio minuter längre söderut och fem minuter längre norrut. Företagets trafikplanerare Mikael Hanberg är något mer kritisk än sin kollega på SJ när han pratar om läget.

””
””

Den ökade tågtrafiken har snabbat på slitaget av järnvägen och minskat tidsmarginalerna för underhåll och reparationer. Sänkningarna på västra respektive södra stambanan är spikade, men vad gäller större delen av de 69 sträckorna är det ännu oklart om topphastigheten blir lägre nästa år - och vilka följder det i så fall får på restiderna.

””

Flera parametrar

Först när tågplanen lagts går det att se om tidtabellerna förändras, och det finns andra parametrar än maxhastigheten som påverkar restiden.

””
””

TT