Nyheter

Satsning på solelsinfo till spekulanter

Energimyndigheten lanserar en ny webbportal för att vägleda hugade konsumenter bland olika solcellslösningar för hemmet. Tanken är att samla objektiv information om alla villkor på ett och samma ställe.(TT)
Publicerad 3 september 2018

Det är i första hand småhusägare som ska få hjälp att navigera bland regler, subventioner, produkter och tekniska lösningar för att kunna sätta upp en egen anläggning.

””
””

På regeringsuppdrag

Solelportalen, som den nya sajten heter, är del av ett regeringsuppdrag som myndigheten har fått om att tillgängliggöra information om miljövänliga energilösningar. Boverket, Elsäkerhetsverket, Energimarknadsinspektionen och Skatteverket har bidragit. Mycket av den information som finns tillgänglig i dag kommer från kommersiella källor.

””

På sajten kan man få vägledning steg för steg genom processen.

””

Bygglov och subvention

En vanlig missuppfattning är att man blandar ihop solel med solvärme, säger Grettve. Det är alltså tal om energilösningar - inte lösningar för uppvärmning av till exempel kranvatten.

Framför allt har det tagits många politiska initiativ de senaste åren. Regeringen har infört ett investeringsstöd på en knapp miljard kronor fram till år 2020. Den 1 augusti slopades bygglovskravet på solpaneler. Och nu, från och med den 3 september, har EU tagit bort tullavgifter på kinesiska solcellsmoduler.

””
””

TT