Nyheter

Sent aborterade foster ska inte återupplivas

Sjukvården ska inte försöka återuppliva sent aborterade foster. Det har föreningarna för barnmorskor, neonatalläkare, gynekologer och förlossningsläkare enats om. Efter vecka 22 anser man att ett foster kan klara sig utanför mammans kropp.(TT)
Publicerad 3 september 2018

Efter vecka 22 anser man att ett foster kan klara sig utanför mammans kropp. Ändå händer det att foster aborterats och stöts ut levande i vecka 22 - och att läkare försöker rädda dem.

Vid ett uppmärksammat fall förra året hade en läkare försökt rädda ett foster i vecka 22. Fostret hade hjärta och lungor och andades, pep lite grann och rörde sig.

Häftig debatt

Händelsen ledde till en häftig debatt. Barnmorskeförbundet och Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) begärde ett möte med Socialstyrelsen för att diskutera hur abortlagen ska tolkas och hur vården vid sena aborter bör se ut.

Nu har föreningarna enats om ett så kallat konsensusdokument som ska skrivas in i riktlinjerna för vården och har lämnats över till Socialstyrelsen. Där förtydligar man bland annat att abort ska handläggas skyndsamt och att man aldrig ska tillkalla barnläkare om personalen behöver stöd, utan en gynekolog.

Kvinnan återkallar

””
””

För abort efter graviditetsvecka 18 krävs tillstånd från Socialstyrelsens rättsliga råd.

TT