Nyheter

Singelinsemination på fler sjukhus

När även ensamstående kvinnor snart får rätt till insemination och assisterad befruktning (IVF) väntas antalet behandlingar öka kraftigt. Nu föreslår Socialstyrelsen att fler än universitetssjukhusen ska få ge behandlingen, skriver tidningen Vårdfokus.(TT)
Publicerad 2 februari 2016

När även ensamstående kvinnor snart får rätt till insemination och assisterad befruktning (IVF) väntas antalet behandlingar öka kraftigt. Nu föreslår Socialstyrelsen att fler än universitetssjukhusen ska få ge behandlingen, skriver tidningen Vårdfokus.

Antalet behandlingar väntas öka med 3 400 första året. Hittills har IVF med donerade könsceller bara fått utföras på universitetssjukhus. Men Socialstyrelsen anser efter att ha utrett frågan att även andra vårdenheter, som länssjukhus och privata vårdgivare, ska få utföra behandlingarna.

Över 300 nya spermadonatorer kommer att behövas för att täcka behovet och enligt Socialstyrelsen kan spermabanker behöva byggas upp.

TT