Nyheter

Sista försök görs att få svensk fri

En sydafrikansk organisation gör i dagarna sitt sista försök att få kidnappade Johan Gustafsson fri. 300 kor skänks och offras i fattiga byar i regionen. Gisslan tycktes befinna sig i en by organisationen besökte nyligen.(TT)
Publicerad 8 september 2016

Hjälporganisationen Gift of the Givers (GOTG) sändebud kommer på söndag till Mali i anslutning till den muslimska vallfärden hajj. Inför besöket har GOTG lovat att slakta 100 kor i fattiga byar i norra Mali, samt 200 kor i byar i grannländer, till minne av profeten Muhammed.

"Kanske kan detta få positiva följder så att vi får ett positivt resultat", skriver organisationens ordförande, Imtiaz Sooliman, till TT.

Med det menar han att Johan Gustafsson och hans sydafrikanske medfånge Stephen McGowan släpps villkorslöst av al-Qaida i Islamiska Maghreb (Aqim), som snart hållit dem gisslan i fem år.

Inga pengar

GOTG har via ombud i månadsskiftet augusti/september slutgiltigt gjort klart för kidnapparna att varken organisationen, familjerna eller gisslans regeringar kan eller tänker betala någon lösesumma. Det har också funnits krav på fångutbyte, enligt Sooliman, som vädjar om att gisslan släpps av barmhärtighetsskäl. Försöket är GOTG:s sista, säger han. Mer kan organisationen inte göra.

Sändebudet har rest land och rike kring med detta budskap. Enligt Sooliman har 90 procent av lokala ledare varit positiva till att vilja påverka kidnapparna, vilket han också kan hoppas ger resultat.

By i "Ingenmansland"

I en by gavs i somras "nästan ett tyst medgivande att fångarna fanns precis just där. Det underströks att de båda var vid liv och mådde bra", skriver Sooliman. Beskedet gavs "mellan raderna" av en person. Det gick dock inte att få bekräftat "för det var uppenbart att det inte var läge att ställa frågor", fortsätter Sooliman.

Det var långt ute på landet. "Det kallas för 'ingenmansland', vilket betyder att det är för farligt för obekanta personer att besöka. Mellanhänderna ordnade ett besök för min medlare, med väpnad eskort. När han kom dit mottogs han mycket väl av byborna."

På uppdrag av Gustafssons och McGowans familjer tog GOTG på sig uppdraget i juli i fjol.

Svensken och sydafrikanen kidnappades i november 2011 i staden Timbuktu tillsammans med en nederländare. En tysk dödades. Nederländaren fritogs i fjol av franska styrkor.

TT