Nyheter

Skåne sämst på politisk jämställdhet

Skåne är sämst i landet på kvinnlig representation i kommunpolitiken. Örkelljunga har lägst andel kvinnor i fullmäktige i hela Sverige, bara 24 procent. - Att Skåne ligger under resten av landet förvånar mig inte. Det har att göra med att Sverigedemokraterna är relativt stora i Skåne.(TT)
Publicerad 3 mars 2019
””

Totalt finns 12 674 kommunfullmäktigeledamöter i Sverige. Av dem är i genomsnitt 43 procent kvinnor, en uppgång med en procentenhet sedan förra mandatperioden, visar tidningens granskning av Valmyndighetens lista.

I Skånes 33 kommunfullmäktigeförsamlingar är andelen kvinnor bara 39 procent, men skillnaden är stor mellan partierna. De rödgröna partierna har nästan exakt hälften kvinnor bland sina skånska kommunpolitiker. Allianspartierna har 40 procent kvinnor och Sverigedemokraterna 26 procent.

I 30 av Sveriges 290 kommuner är andelen kvinnor 50 procent eller mer. Allra högst kvinnorepresentation har Lekeberg (58,8 procent), Grums och Hällefors (båda 58,1 procent).

TT