Nyheter

SKL vill bromsa vårdkostnader utomlands

Kostnaderna för planerad vård utomlands har mer än tredubblats på fyra år, enligt Försäkringskassan. I fjol landade totalsumman på 160 miljoner kronor och den största andelen går till behandling av kraftig svettning, så kallad hyperhidros, rapporterar Sveriges Radio Ekot.(TT)
Publicerad 10 mars 2019

Kostnaderna för planerad vård utomlands har mer än tredubblats på fyra år, enligt Försäkringskassan. I fjol landade totalsumman på 160 miljoner kronor och den största andelen går till behandling av kraftig svettning, så kallad hyperhidros, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

I en dom i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) från 2016 slogs det fast att en patient som bara ersatts med en schablonsumma som motsvarade en femtedel av vad behandlingen kostade, har rätt till hela den faktiska utgiften. HFD underkände Stockholms läns landstings uträkning och ansåg att det inte var osannolikt att kostnaden skulle hamna på samma nivå i Sverige.

Nu har intresseorganisationen Sveriges kommuner och Landsting (SKL) tagit fram en nationell prislista över svettbehandlingar och hoppas att kostnadsökningarna ska bromsas, enligt Ekot.

TT