Nyheter

Småföretag drabbas värst

Vinstbegränsningarna i välfärden bedöms slå hårdast mot de små företagen. De stora kan ha lättare att runda reglerna. Experter och intressenter är kritiska till det teoretiska vinsttaket.(TT)
Publicerad 8 november 2016

Välfärdsutredningen anger ett vinsttak som innebär att rörelseresultatet får vara högst sju procent plus en mindre statslåneränta (för närvarande 0,65 procent) som andel av det operativa kapitalet, vilket kan uttryckas ungefär som det kapital som behövs i den egentliga rörelsen.

Branschen är inte särskilt kapitalintensiv, jämfört med andra branscher. Men det beror på hur man mäter, exempelvis investeringar i personalen syns inte i siffrorna.

””

Det påverkar förstås avkastningen som blir högre än i verkligheten.

””

Rundar reglerna

Bedömare menar att det blir enklare för större koncerner att anpassa vinsten efter reglerna.

””

Intresseorganisationen Företagarnas vd Günther Mårder gör samma analys.

"Genom helt lagliga konstruktioner kan de företagare som har kreativa ekonomiska rådgivare enkelt runda reglerna", skriver han i en kommentar.

Thomas Hjelström håller med:

””

Missvisande vinstmått

Vårdjätten Attendos vd Henrik Borelius tycker att förslaget till vinstbegränsning är en teoretisk skrivbordsprodukt. Huruvida bolaget slår i taket är oklart. Han tycker inte det är relevant att spekulera i effekterna i dagsläget.

””

Men han är säker på att om förslaget blir verklighet kommer intresset att öppna nya äldreboenden eller liknande att minska.

Academedia släppte på tisdagen sina kvartalssiffror, men inte heller företrädare för utbildningskoncernen vill uppge om bolaget har en avkastning som ligger högre än utredarnas vinsttak. Men enligt TT:s beräkningar så ligger avkastningsräntan på det operativa kapitalet på 10 procent, alltså högre än taket.

TT