Annons
Nyheter

Sned könsfördelning på många skolor

Det finns inte flickskolor eller pojkskolor i Sverige. Men närapå. I flera hundra skolor är det ena könet i överväldigande majoritet, visar TT:s genomgång. Både skollagen och läroplanerna säger att utbildningen ska främja jämställdhet.(TT)
Publicerad 10 maj 2018

Både skollagen och läroplanerna säger att utbildningen ska främja jämställdhet. Läroplanerna talar också om att skolan ska motverka traditionella könsmönster, och bara härom veckan beslutade regeringen att förtydliga detta uppdrag. För grundskolan slås nu fast att undervisningen inte får delas upp utifrån könstillhörighet.

En jämn könsfördelning påverkar också elevresultaten. Forskning visar att pojkar - som generellt presterar något sämre än flickor - studiemässigt vinner på att ha flickor omkring sig. Enligt en nederländsk studie syns effekten redan vid fördelningen 60 procent tjejer och 40 procent killar.

””
Annons

Blir roligare

Förklaringen till flickornas positiva effekt är sannolikt att de generellt är lugnare och mer plikttrogna, fortsätter hon.

””

Så vad vinner tjejerna på att ha killar omkring sig?

””

Fotboll och dans

Likafullt finns det 357 grundskolor i Sverige där 60 procent eller mer av eleverna i årskurs 1-9 utgörs av det ena könet. Av dessa har 38 skolor minst 70 procent av det ena könet.

I vissa fall är det lätt att förstå att balansen i antal tjejer och killar är svår att hålla. Skolor i glesbygd kan inte samla andra än de barn som bor i trakten.

Men TT:s genomgång visar att flertalet skolor med ojämn könsbalans ligger i tätbefolkade områden. Flera av dem har en idrottsinriktning med betoning på bollsporter, och har en kraftig övervikt av killar. Andra är inriktade på kultur/dans/musik. Exempelvis har Medborgarskolan Stockholmsregionen tre Kulturamaskolor med totalt närmare 1 100 elever. Nästan 80 procent är flickor.

””

Manliga förebilder i marknadsföringen har inte haft effekt.

””

Inga killar alls

Majoriteten av grundskolorna har trots allt en jämn könsfördelning. Men i gymnasieskolan är den skeva könsbalansen mer regel än undantag. Två av tre gymnasieskolor (820 stycken) har 60 procent eller mer av det ena könet. I 449 av dessa utgör det ena könet minst 70 procent. En handfull små, profilerade gymnasieskolor har 100 procent kvinnliga elever.

Annons

Statistiken återspeglar framför allt de "vanliga" gymnasieskolornas programutbud - och elevernas i hög grad könsbundna val. En skola med stor dominans killar har sannolikt program som teknik, el, bygg eller fordon. Den skola som erbjuder det estetiska programmet, samhällsvetenskap, vård och omsorg, hantverk (inriktning frisör eller florist) eller naturbruk (inriktning djur/hästar) får sannolikt en övervikt av kvinnliga elever.

Bättre diskussioner

Bäckadalsgymnasiet i Jönköping har en stor majoritet killar. På en av dess enheter utgör tjejerna 3 procent - lägst i landet. Men det kommer att bli ändring på det, enligt Marie Protiwa, chef för utbildnings- och arbetsmarknadsavdelningen i Jönköpings kommun. Från att ha varit hårt profilerad på yrkesprogram som bygg, el och fordon ska Bäckadalsgymnasiet om ett par år utökas med högskoleförberedande program. Därmed ökar också andelen tjejer.

””

Gymnasieminister Anna Ekström (S) är inne på samma linje och efterlyser mer engagemang från framtida arbetsgivare.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons