Nyheter

Stabilt läge i industrin

Läget i industrin är relativt stabilt. Inköpschefsindex sjönk visserligen något i januari, men det indikerar fortfarande tillväxt. -Helhetsbilden är att industrisidan är relativt stabil, säger Cathrine Danin, ekonom på Swedbank.(TT)
Publicerad 2 februari 2015
Läget i industrin är relativt stabilt. Inköpschefsindex sjönk visserligen något i januari, men det indikerar fortfarande tillväxt. -Helhetsbilden är att industrisidan är relativt stabil, säger Cathrine Danin, ekonom på Swedbank. Inköpschefsindex, som sp
Läget i industrin är relativt stabilt. Inköpschefsindex sjönk visserligen något i januari, men det indikerar fortfarande tillväxt. -Helhetsbilden är att industrisidan är relativt stabil, säger Cathrine Danin, ekonom på Swedbank. Inköpschefsindex, som sp

Inköpschefsindex, som speglar konjunkturen i tillverkningsindustrin, sjönk i januari till 55,1 från 55,4 månaden före. Delindex för såväl produktion som lager av inköpt material bidrog positivt, medan index för sysselsättning bidrog mest till nedgången. Ett index över 50 anses tyda på tillväxt.

Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser sjönk till den lägsta nivån sedan sommaren 2013.

-Vi ser fortsatt fallande priser och där har vi en ganska bred nedgång. För både olja, plast och stål har man rapporterat att man ser fallande priser i minst tre månader i rad, säger Danin.

Att Industriföretagens produktionsplaner håller sig fortsatt över 60-strecket och att orderingången stiger pekar på en fortsatt optimism inom industrin.

Tittar man på övriga Europa ligger Sverige bra till. Eurozonens inköpschefsindex steg marginellt på 51,0 i januari. För Europas största ekonomi Tyskland sjönk inköpschefsindex från 51,2 till 51,0. Samma index för Frankrike orkar inte upp till 50-strecket.

TT