Nyheter

Stor ökning av vapenbeslag

Totalt 115 vapen beslagtogs av Tullverket förra året, jämfört mot bara 51 beslag under 2013. Nästan hälften av vapnen har beslagtagits i södra Sverige. Enligt ett pressmeddelande från Tullverket hittas en stor del av vapnen i post- och kurirflödet samt vid husrannsakningar.(TT)
Publicerad 12 februari 2015

Totalt 115 vapen beslagtogs av Tullverket förra året, jämfört mot bara 51 beslag under 2013. Nästan hälften av vapnen har beslagtagits i södra Sverige.

Enligt ett pressmeddelande från Tullverket hittas en stor del av vapnen i post- och kurirflödet samt vid husrannsakningar. Tullens hundar har varit till stor hjälp i arbetet och före utgången av 2015 ska alla hundar vara utbildade på att hitta vapen. Utbildningen för att lära hundarna att hitta även vapen påbörjades först 2013.

Förra årets narkotikabeslag låg i antal ungefär på samma nivå som året innan. Däremot är de gjorda beslagen större om man ser till vikt. En orsak till det uppges vara att det smugglas allt större mängder torkad kat som är enklare att transportera än den färska.

TT