Annons
Nyheter

Stora brister i polisens ärendehantering

En internrevision har granskat hur polisen sköter sig gällande hur handlingar diarieförs, handläggs och lämnas ut till allmänheten. Och granskningen visar på "mycket väsentliga brister", skriver Polismyndigheten i sin rapport.(TT)
Publicerad 9 oktober 2017

En internrevision har granskat hur polisen sköter sig gällande hur handlingar diarieförs, handläggs och lämnas ut till allmänheten. Och granskningen visar på "mycket väsentliga brister", skriver Polismyndigheten i sin rapport.

Internrevisionen har gjort 162 stickprov av allmänna handlingar under 2013-2016 och ser att skyndsamhetskravet för hur de diarieförs inte upplevs och att handläggningen inte dokumenteras tillräckligt "i ett antal ärenden".

Annons

För Polisregion Väst hade elva av 30 stickprov inte diarieförts inom två dagar, det vill säga 37 procent av de granskade ärendena.

"Den interna styrningen och kontrollen på det granskade området behöver förbättras", säger Stina Nilsson Kristiansson, chef på internrevisionen, i ett pressmeddelande.

I rapporten slår internrevisionen fast att bristerna kan påverka så att allmänheten får en mer negativ bild av polisen.

Varför bristerna finns är ingenting som rapporten ger svar på men med anledning av granskningen har rikspolischefen Dan Eliasson beslutat om en förnyad informationsinsats om vikten av diarieföring.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons