Nyheter

Stort missnöje bland SD-sympatisörer

Opinionsundersökning efter opinionsundersökning visar samma sak - Sverigedemokraterna lockar till sig allt fler sympatisörer. Och bland dem visar sig missnöjet vara utbrett.(TT)
Publicerad 1 september 2015
Opinionsundersökning efter opinionsundersökning visar samma sak - Sverigedemokraterna lockar till sig allt fler sympatisörer. Och bland dem visar sig missnöjet vara utbrett. Det är Novus som i en ny opinionsundersökning konstaterar att SD-sympatisörer
Opinionsundersökning efter opinionsundersökning visar samma sak - Sverigedemokraterna lockar till sig allt fler sympatisörer. Och bland dem visar sig missnöjet vara utbrett. Det är Novus som i en ny opinionsundersökning konstaterar att SD-sympatisörer

Det är Novus som i en ny opinionsundersökning konstaterar att SD-sympatisörer är mer missnöjda med politiken och utvecklingen i samhället i stort än andra partiers sympatisörer. Till exempel har 93 procent av SD-sympatisörerna mycket eller ganska litet förtroende för svenska politiker, att jämföra med 36 procent av de som sympatiserar med S och 54 procent av M-sympatisörerna.

SD:s sympatisörer sticker också ut på frågan om hur de tycker att samhället fungerar. 75 procent svarade mycket eller ganska dåligt. Bland S- och M-sympatisörerna var motsvarande siffror 18 respektive 25 procent.

Att SD vill begränsa invandringen och uppfattades som "de enda som vågar prata om integrationsproblemet" var de viktigaste anledningarna till varför deras sympatisörer skulle kunna rösta på dem, enligt undersökningen.

””

Siffrorna bygger på en webbundersökning i Novus Sverigepanel med 1011 deltagare.

TT