Nyheter

Studie kopplar avgaser till demens

Forskare vid Umeå universitet har hittat en koppling mellan demenssjukdomar och bilavgaser i hemstaden. Andra forskare är lite tveksamma. - Den här typen av studier innehåller väldigt många osäkerhetsfaktorer, säger Kaj Blennow, professor i neurovetenskap i Göteborg.(TT)
Publicerad 4 augusti 2015
Forskare vid Umeå universitet har hittat en koppling mellan demenssjukdomar och bilavgaser i hemstaden. Andra forskare är lite tveksamma. - Den här typen av studier innehåller väldigt många osäkerhetsfaktorer, säger Kaj Blennow, professor i neurovetenska
Forskare vid Umeå universitet har hittat en koppling mellan demenssjukdomar och bilavgaser i hemstaden. Andra forskare är lite tveksamma. - Den här typen av studier innehåller väldigt många osäkerhetsfaktorer, säger Kaj Blennow, professor i neurovetenska

Drygt 300 av de knappt 2 000 personer som deltog i Umeåstudien utvecklade alzheimer eller vaskulär demens under en 15-årsperiod. Men den fjärdedel av deltagarna som haft högst avgashalter vid bostaden löpte 40 procent högre risk för demens jämfört med den fjärdedel som hade lägst halter. Totalt 16 procent av sjukdomsfallen i den unika svenska studien tros ha orsakats av avgaser.

Betydligt ökad risk

””

Hänsyn har även tagits till andra faktorer, som exempelvis ålder, livsstil och BMI.

Det finns några få andra internationella studier som visar på kopplingen mellan bilavgaser och demenssjukdomar. Men där har det företrädesvis rört sig om djurförsök och bränslet i undersökningarna har varit diesel. Just kopplingen till diesel gör den svenska studien extra intressant. Det forskarna i Umeå mätt är förekomsten av kväveoxid i luften och är det något dieseldrivna bilar är bra på så är det att släppa ut kväveoxid. Och är det minusgrader, vilket inte är ovanligt i Umeå, kan utsläppen av kväveoxid öka dramatiskt.

"Oerhört allvarliga"

Miljöminister Åsa Romson (MP) kallar de nya forskningsrönen "oerhört allvarliga", men betonar att mer forskning krävs innan sambanden kan bekräftas.

””

Kaj Blennow säger till TT att han undrar hur problemen ser ut i städer som Tokyo och Shanghai med sina jättelika avgasproblem om så många drabbats i Umeå. Han påpekar också att det egentligen bara finns en stor riskfaktor i det här sammanhanget:

””

TT