Nyheter

Sverige attraktivt av flera skäl

Sveriges rykte som ett rättsäkert och generöst asylland är en viktig orsak till att många flyktingar kommer hit. Men de viktigaste förklaringarna är inte bidragsnivåer eller regler, enligt forskare. Ett lugnt land, där man kan få uppehållstillstånd.(TT)
Publicerad 13 september 2015
Sveriges rykte som ett rättsäkert och generöst asylland är en viktig orsak till att många flyktingar kommer hit. Men de viktigaste förklaringarna är inte bidragsnivåer eller regler, enligt forskare. Ett lugnt land, där man kan få uppehållstillstånd. Ahm
Sveriges rykte som ett rättsäkert och generöst asylland är en viktig orsak till att många flyktingar kommer hit. Men de viktigaste förklaringarna är inte bidragsnivåer eller regler, enligt forskare. Ett lugnt land, där man kan få uppehållstillstånd. Ahm

Ett lugnt land, där man kan få uppehållstillstånd. Ahmad Al Refay från Dara i södra Syrien hade hört mycket gott om Sverige innan han bestämde sig för att ta sig hit. Möjligheten att få uppehållstillstånd väger tungt, framhåller han.

””

Den stora gruppen som nu kommer är syrier. Sverige är det enda land som beviljar dem permanent uppehållstillstånd. I alla andra EU-länder får de tillfälliga. Joakim Ruist, migrationsforskare vid Handelshögskolan i Göteborg, anser dock inte att det är avgörande för flyktingarnas val.

””

Tydlig topp

Migrationsverket håller dock inte med om det.

””

Men det är oklart varför det blev en topp just då, eftersom det under samma period kom fler icke-syriska asylsökande, framhåller Ruist. Antalet syrier ökade dock kraftigt under 2013 och 2014, men avtog när Tyskland i november 2014 införde ett snabbspår för syrier. Sett till andel av alla syrier till EU minskade den till Sverige från 42,2 procent 2012 till 25,4 2014.

Kaka söker maka

Exakt vilken roll permanenta uppehållstillstånd spelar är svårt att avgöra, eftersom de tillfälliga tillstånden i andra länder i många fall i praktiken är permanenta, eftersom de förnyas kontinuerligt, framhåller Helene Carlestam.

Den viktigaste förklaringen till varför syrier kommer till Sverige är, enligt Joakim Ruist, i stället att det fanns många syrier här redan innan kriget bröt ut, efter Tyskland flest i hela EU. Att man söker sig till ett område där det redan finns en population av samma etnicitet är den viktigaste förklaringen till att flyktingar väljer vissa länder, enligt Ruist.

””

Näst högst

En annan viktig förklaring är att Sverige sedan mycket länge har ett rykte om att vara ett generöst asylland. Det tillhör Sverigebilden. Beviljandegraden är också den näst högsta (77 procent) i EU, efter Bulgarien (94 procent). Men det är inte självklart att just de siffrorna drar asylsökande. Tyskland, som tar emot flest i hela EU, har en andel på 42 procent.

Vilken roll spelar då bidragsnivåer? Kommer folk för att de får högre ersättningar här? Dessvärre finns det inga heltäckande jämförande studier. Men enligt en enkät som Storbritannien gjorde 2013 var stödet per vecka till asylsökande högre i länder som Italien, Norge, Tyskland och Finland än i Sverige.

TT