Nyheter

Tamiflu lite effektivt, trots allt

Influensaläkemedlet Tamiflu har effekt, trots allt. Det konstaterar forskare i Lancet efter att ha gjort en ny utvärdering av det kritiserade läkemedlet. Läkemedelsföretaget Roche, som tillverkar Tamiflu (oseltamivir), påstår att Tamiflu förkortar sjukdomstiden och förhindrar allvarliga symtom vid influensa.(TT)
Publicerad 1 februari 2015

Läkemedelsföretaget Roche, som tillverkar Tamiflu (oseltamivir), påstår att Tamiflu förkortar sjukdomstiden och förhindrar allvarliga symtom vid influensa. Det har bland annat fått den svenska staten att köpa in Tamiflu i stora beredskapslager för en eventuell ny pandemi.

I flera år har dock Cochrane Collaboration, ett internationellt nätverk av läkare, hävdat att Roche överdrivit resultaten från de kliniska studierna.

Fyra influensaexperter har nu slagit sig samman och granskat nio kliniska studier och konstaterar att Tamiflu gör skillnad, men att effekten är liten. Exempelvis behövde nio av de 1 591 patienter som fick Tamiflu sjukhusvård, jämfört med 22 av de 1 302 patienter som inte fick läkemedlet. Antalet infektioner som krävde antibiotika var också något färre med Tamiflu.

Men debatten lär fortsätta. En av kritikerna, epidemiologen Peter Doshi vid University of Maryland School of Pharmacy i USA, säger till Science Now att artikeln i Lancet inte innehåller något nytt. Dessutom var den aktuella studien finansierad av Roche, vilket gör att forskningen inte är tillräckligt "oberoende".

TT